בניית הסכמות/גישור במקומות עבודה

בניית הסכמות הינה גישה ניהולית המתווה שינוי בדרך בה מתמודדים ארגונים עם קונפליקטים פנים ארגוניים ובין ארגוניים. ההליך הינו תהליך קבלת החלטות המבוסס על דיאלוג הכולל את בעלי העניין הקשורים בסוגיות הארגוניות שמעסיקות את הארגון או בקונפליקטים פנימיים (למשל במחלקה מסוימת, או בין עובדים וכדומה).

ההליך מאפשר יצירת מעורבות ומחויבות במסגרת הארגון. התהליך יוצר תשתית של דיאלוג פתוח וממוקד צרכים, תוך הבניית אמון ושיפור היחסים בתוך הארגון. התהליך מאפשר רכישת מיומנויות בניהול קונפליקטים ומוביל לאפקטיביות ארגונית ולחיזוק הארגון ביכולותיו.

חשוב לציין כי תהליך בניית ההסכמות דורש מהארגון השקעת זמן ואנרגיה לא מעטים. אולם תרומתו של התהליך הינה בחיזוק מערכות היחסים שבארגון, יצירת כללי עבודה ודיאלוג וביצירת מחויבות של כל המעורבים ליישום ההחלטות שיוחלטו במסגרת התהליך.