הרצאות וסדנאות - כלים מעולם הגישור

סדנאות והרצאות – כלים מעולם הגישור ומיומנויות ניהול קונפליקטים

יש לי ניסיון רב בהנחיית הרצאות וסדנאות בין השאר בטכניון (בקורס "ניהול המשאב האנושי"), במכללת כנרת (בתואר ראשון למנהלי משאבי אנוש), בתנועה הקיבוצית (למדריכים בחינוך הבלתי פורמאלי ועוד), במקומות עבודה, למנהלים ועוד.

כל ההרצאות/הסדנאות כוללות דוגמאות מחיי הניהול/העבודה בתחום בו עוסקים המשתתפים, ומשולבות בהתנסויות של המשתתפים.

נושאים אפשריים להרצאות/סדנאות: (כל נושא בפני עצמו יכול להיות סדנה נפרדת ואפשר גם לשלב ביניהם):

קונפליקטים – ניתוח קונפליקטים, סגנונות לניהול קונפליקטים;

משא ומתן – תחרותי מול שיתופי, כלים לניהול מו"מ אפקטיבי;

תקשורת והקשבה הדדית, מיומנויות הקשבה פעילה, מיומנויות שאילת שאלות, אמפטיה בניהול מחלוקות;

זיהוי צרכים ואינטרסים, זיהוי נושאי הקונפליקט;

מתן הערכה מקרבת;

בדרך להסכמה/הסכם – יצירת חלופות יצירתיות ואשר נותנות מענה לצרכים, בחינה של אלטרנטיבות.

ועוד...

ניתן לקבוע סדרה של 2-3 סדנאות וכך לאפשר כמה כלים וגם התנסויות ארוכות/עמוקות יותר.

זמן הסדנה ותוכן הדוגמאות יותאמו ויקבעו בהתאם לצרכי החברה.