הרצאות - התנהלות כלכלית בגיל השלישי

ההרצאה בפן המשפטי של ההתנהלות הכלכלית בגיל השלישי –

במה שונה התנהלות כלכלית של אדם בגיל השלישי משאר חייו?- הקושי להגיע אל הבנק והרצון להיעזר בילדים טומנים בחובם דילמות ולא מעט קשיים. בהרצאה תערך סקירה של האפשרויות המשפטיות לניהול הכסף בבנק (ייפוי כוח או הכנסת הילד/ים כשותפים לחשבון, סעיף היוותרות בחיים וכו') ושאר הנכסים לעת זקנה, ואלו מהן מספקות את ההגנה הטובה ביותר. ייבחנו הנקודות שמחייבות תשומת לב והכלים האפשריים בכל סיטואציה.

בנוסף תהיה התייחסות להתנהלות הכלכלית מבחינת הפן המשפחתי/אישי. הסיוע של הורים לילדיהם אינו מסתיים כשהגיעו לבגרות. ילדים רבים רואים בהוריהם מקור לתמיכה ולסיוע כלכלי לאורך שנים רבות. הרבה פעמים הכסף שנותנים ההורים מייצג רצון של ההורים בקשר, לפעמים כדי לשמר את התלות של הילדים בהם או כדי לחזק את הקשר עם הנכדים.

בהרצאה תהיה התייחסות למצבים בהם הסיוע הופך לבעיה – מסיבות שונות: מצבם הכלכלי של הילדים משתנה בעקבות גירושין, אבטלה וכדומה, יציאת ההורים לגמלאות וירידה בהכנסתם, בעיות בריאות אצל ההורים וכו' – ויינתנו המלצות להתמודדות.