גישור גירושין

גישור הוא הליך ליישוב סכסוכים במהלכו גורם ניטרלי (המגשר/ת) מסייע לצדדים לסכסוך להגיע להסכם בעניין שבו לצדדים יש חילוקי דעות/סכסוך, ויחד עם זאת יש להם גם אינטרסים משותפים ובפרט אינטרס להגיע להסכמה. הליך הגישור מאפשר להגיע להסכמות ללא הליך משפטי.

במסגרת ההליך לצדדים השפעה גדולה על מהלך הגישור והם הקובעים את ההסכמות שיגיעו אליהם בסוף ההליך. המגשר/ת אינם קובעים או מכריעים אלא מסייעים לצדדים להגיע להסכמה.

בסכסוכי משפחה וגירושין יש חשיבות מיוחדת להליך הגישור – בסכסוכי משפחה וגירושין, ובפרט כאשר מעורבים ילדים, הליך הגישור וההגעה להסכם אינם מציינים את סוף התהליך אלא הינם חלק משמעותי במהלך החיים. ההליך וההסכמות שיגיעו הצדדים ישפיעו על המשך החיים בנפרד, אך כהורים לילדים משותפים לעוד שנים ארוכות. הצדדים נדרשים לעוד שנים ארוכות של שיתוף פעולה, הסכמות ויחסים הדדיים ומכבדים, לטובתם ולטובת הילדים.

במסגרת ההליך נוצרת תשתית לתקשורת טובה, הידברות ושיתוף פעולה, גם בהכנת ההסכם ובעיקר להמשך.