גישור בקהילה

יישוב סכסוכים בהסכמה מתאים מאד לטיפול בסכסוכים בתוך קהילה. הליך יישוב הסכסוכים מאפשר להתייחס להיבטים רבים - הצרכים והאינטרסים של כל הצדדים/המעורבים והגעה לפתרון שיאפשר להמשיך לשמור על מערכות יחסים וחיים משותפים, בקהילה. התהליך מעודד מעורבות של חברים רבים בקהילה, תורם לשיפור היחסים בתוך הקהילה ומחזק את האמונה של חברי הקהילה ביכולתם לפתור משברים וסכסוכים בכוחות עצמם, ללא התערבות והכרעה ע"י גורם חיצוני (כגון בית משפט)

.פיתוח המודעות לתהליך הידברות והטמעת שפת הגישור בקהילה, מצליח בהמשך הרבה פעמים למנוע סכסוכים אחרים

עם ניסיון כמגשרת והתמחות בתהליכי דיאלוג קהילתי, בנוסף לניסיון כמנהלת קהילה, יש לי את היכולת לסייע לסכסוכים בתוך הקהילה = בין שכנים, בין חברים להנהלה או הובלת תהליכים בנושאים מעוררי עימותים (כגון כלבים, תנורי עצים וכדומה)