שרותים משפטיים

הדרכות והרצאות

ליווי מנהלים

  • ליווי וייעוץ
    התמודדות עם קונפליקטים

  • לימוד כלים גישוריים